תורת הנפש על פי הרמב"ם
חלק ב' – נפש אחת או נפשות שלוש? הויכוח עם גלינוס, הרופא היווני.

השארת תגובה