'דרך השם' – ב'
שש ידיעות שורשיות בבורא יתברך שמו – א'

השארת תגובה