'דרך השם' – ג'
שש ידיעות שורשיות בבורא יתברך שמו – ב'

השארת תגובה