סוגיות ב'מורה נבוכים' – חלק א'
שיטת הרמב"ם בבעיית ההגשמה

השארת תגובה