סוגיות ב'מורה נבוכים' – חלק ב'
מחלוקת הרמב"ם והמהר"ל בעניין התארים המגשימים

השארת תגובה