סוגיות ב'מורה נבוכים' – חלק ג'
שיטת הרמב"ם בשלילת התארים

השארת תגובה