'ירושלים שבלב' – ב'
כשאברהם פגש את מלכיצדק

השארת תגובה