'ירושלים שבלב' – ג'
המקום המתאים לראשו של גלית

השארת תגובה