'ירושלים שבלב' – ה'
ירושלים – עיר שמחברת

השארת תגובה