לתקוע בשופר בלי ידע מוקדם – חלק ב'
תקיעה -שברים -תרועה

השארת תגובה