פרשת בלק
אברהם או בלעם, גן עדן בעולם הזה או גהינום עלי אדמות

השארת תגובה