פרשת חוקת
"אשריך בעולם הזה" הנלמד מפרה אדומה

השארת תגובה