פרשת דברים
שלימות האדם רק בדאגתו לזולת

השארת תגובה