פרשת פנחס
בין אדם לחבירו הנלמד ממעשה פנחס ומקרבן ראש חודש

השארת תגובה