ההיסטוריה של בנין ירושלים – חלק ג'
עליית תלמידי הגר"א ופעולתם לבניין ירושלים

השארת תגובה